-

Pietsosähköiset paineanturit

Pietsosähköisiä paineantureita käytetään erilaisiin dynaamisiin painemittauksiin. Kyky mitata pieniä paineenvaihteluita korkeilla painetasoilla on pietsosähköisten paineantureiden ainutlaatuinen piirre.

Tutustu paineantureihin täältä: