Ympäristön melumittausjärjestelmät Larson Davisiltä

Larson Davis tarjoaa myös ympäristön melunmittausjärjestelmiä eri kohteisiin, kuten esimerkiksi lentokenttämelu, liikennemelu ja rakentamisesta aiheutuva melu.

Mm. rakennusmelun tehokas melunvalvontamittaus antaa urakoitsijalle mahdollisuuden ennakoida ympäristöä häiritseviä melulähteitä ja auttaa kehittämään toimenpiteitä melun lieventämiseksi.

Tutustu kaikkiin sovellusalueisiin täältä >>