Momentin ja vetovoiman mittausanturit

Kuvaus

PCB:n RS Technologies divisioona kehittää ja valmistaa laitteita kontrolloimaan ja mittaamaan ruuvin jäykkyyttä ja suorituskykyä vääntömomentin, kulman ja puristusvoiman suhteen. Tätä aluetta kutsutaan “kiinnitysteknologiaksi” ja se jaetaan kahteen eri osa-alueeseen: Nopeampi asennus ja nopeampi testaus.

Näitä laitteita voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotantoprosessissa ja laadun varmistuksessa.

PCB >>