Marine-hyväksytyt tietokoneet

Kuvaus

Marine-käyttöön tarkoitetuilla tietokoneilla on oltava erillisen luokituslaitoksen (esim. DNV, GL) tarjoama marine-hyväksyntä. Tällä varmistetaan koneiden korkea laatu ja soveltuvuus marine-ympäristöön. Tarjolla on sekä marine-hyväksyttyjä tietokoneita, paneeli-PC:itä että näyttöjä.