Anturit vääntömomentin mittaukseen

Kuvaus

Vääntövoimamittaukseen on olemassa kahdenlaisia mittausratkaisuja: Reaktiivinen vääntömomentti ja pyörivän vääntömomentin mittaaminen. Reaktiivisen vääntömomentin anturi muuntaa vääntömomentin mittaarvon mitattavan signaalin muotoon.

Esimerkkejä reaktiivisista vääntömomenttimittauksista: Autojen jarrutesti ja dynamometritesti.

Pyörivän vääntömomentin antureita käytetään tyypillisesti mittaamaan pyörivien laitteiden kuten sähkömoottoreiden, moottorien, vaihteistojen, pumppujen ja kompressorien tuottamaa momenttia.

PCB >>